Nawierzchnia sportowa poliuretanowa znajduje swoje zastosowanie na boiskach, kortach oraz bieżniach lekkoatletycznych. Posiada jednolitą strukturę, jest trwała i odporna na starzenie.

Charakteryzuje się wytrzymałością, doskonałymi parametrami użytkowymi, wysoką elastycznością i stopniem amortyzacji, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo i komfort użytkowania.  Spełnia wszystkie wymogi normy PN-EN 14877:2014 potwierdzone certyfikatami oraz atestem PZH. Składa się z mieszanki granulatu gumowego (SBR/ EPDM) i lepiszcza poliuretanowego.


Najczęściej stosuje się nawierzchnie w dwóch podstawowych systemach poliuretanowych:


Nawierzchnia natryskowa – nawierzchnia wodoprzepuszczalna dwuwarstwowa o łącznej grubości ok. 13mm. Składa się z dwóch warstw:

  • Dolnej warstwy o grubości ok. 11mm wykonanej z mieszanki kleju poliuretanowego i granulatu SBR,
  • Górnej warstwy natryskowej o grubości ok. 2-3mm składającej się z systemu natryskowego połączonego z granulatem EPDM.

Ze względu na wysoką odporność na ścieranie jest idealną nawierzchnią na obiekty o wysokiej intensywności użytkowania.


Nawierzchnia EPDM – nawierzchnia wodoprzepuszczalna jedno lub dwuwarstwowa o łącznej grubości 10-16 mm. Tego typu nawierzchnie charakteryzują się bardzo wysoką elastycznością oraz sprężystością.


Jako podbudowę pod nawierzchnie sportowe poliuretanowe stosuje się beton, asfaltobeton lub podbudowę z kruszyw kamiennych, jednak w tym przypadku należy wykonać dodatkową warstwę elastyczną typu ET (mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym).